Kungörelser

Alla stadens officiella kungörelser publiceras på dessa webbsidor. Verksamhetsområde för markanvändning och miljös aktuella planer finns i en separat del. Stadens officiella kungörelser finns även till påseende i stadshusets aula, Stationsvägen 7 i Dickursby.


Uusin ensin Aakkosten mukaan

19.07.2018

Kungörelse om ikraftträdande

11.07.2018

Anmälan om tillfälligt buller och skakningar/Vantaan Elävän Musiikin Yhdistys VELMU ry

11.07.2018

Anmälan om tillfälligt buller och skakningar/Kaupungin Kaiku ry

11.07.2018

Anmälan om tillfälligt buller och skakningar/TF Marketing Ab

11.07.2018

Anmälan om tillfälligt buller och skakningar/Louhintahiekka Oy

11.07.2018

Anmälan om tillfälligt buller och skakningar/SRV Infra Oy

04.07.2018

Ilmarivägen, övertagande av gatuområde

04.07.2018

Sirkkagränden, Veravägen och Larsvägen, övertagande av gatuområde

03.07.2018

tomtindelningar och ändringar av tomtindelningar

02.07.2018

Miljötillståndsansökan/Finavia oyj

02.07.2018

Beslut enligt miljöskyddslagen/ Rudus Oy

20.06.2018

Anmålan om tillfälligt buller och skakningar/Fira Oy

20.06.2018

Anmålan om tillfälligt buller och skakningar/YIT Infra Oy

20.06.2018

Anmålan om tillfälligt buller och skakningar/Rototec Oy

13.06.2018

Kungörelse om i kraftträdande detaljplaneändringar, förslag till detaljplaneändringar och förslag till tomtindelningar och ändringar av tomtildelningar

12.06.2018

Plan för kontrollen av utsläppens från Huvudstadsregionens energiproducerande anläggningar påverkan på luftkvaliteten i år 2019-2023/NTM-central

20.02.2018

Uppbådkungörelse, uppsatta 20.2.2018-25.10.2018

31.01.2018

Vanda stad lediganslår och stipender

Nyheter

Twitter