Kungörelser

Alla stadens officiella kungörelser publiceras på dessa webbsidor. Verksamhetsområde för markanvändning och miljös aktuella planer finns i en separat del. Stadens officiella kungörelser finns även till påseende i stadshusets aula, Stationsvägen 7 i Dickursby.


Uusin ensin Aakkosten mukaan

19.09.2018

NTM-centralen i Nyland, beslut/Kiinteistö Oy Tikkurilan Silkki

19.09.2018

Stadsfullmäkites föredragningslista 24.9.2028

19.09.2018

Kungörelse om ikraftträdande

18.09.2018

Ändring av de allmänna föreskrifterna om avfallshanteringen i Huvudstadsregion och Kyrkslätt

17.09.2018

Meddelande om Vasa förvaltningdomstols beslut

17.09.2018

Stadsfullmäktiges sammanträde 24.9.2018

12.09.2018

Anmälan om tillfälligt buller och skakningar/Vanda stads ungdomsservise

05.09.2018

Nejonögsvägen, Ålvägen, Rödingsvägen, Vassbuksstigen, Nejonögsgränden, Mujkvägen, Mujkstigen, övertagande av gatuområde

04.09.2018

Utkast till stomplan för Kivistö centrum 021600

31.08.2018

Nylandas NTM-central, anmälän om buller eller skakning SM Enduro 29.-30.9.2018/Vantaan Moottorikerho rf

29.08.2018

Ansökan om miljötillsånd/ Vanda stad, kommunalteknikcentralen

29.08.2018

Anmälan om tillfällig verksamhet som orsakar buller och skakningar/Maansiirto Mika Lehtinen Oy

24.08.2018

Beslut enligt vattenlagen/ Vanda Energi Elnät Ab

23.08.2018

Bedömningsprogrammet för Remeo Ab:s återvinningsanläggning i Vanda

22.08.2018

Anmälan om tillfälligt buller och skakningar/Myyrmäen kaupunkikulttuuri ry

09.08.2018

Förslag till gatuplaner framlagda

04.07.2018

Ilmarivägen, övertagande av gatuområde

04.07.2018

Sirkkagränden, Veravägen och Larsvägen, övertagande av gatuområde

20.02.2018

Uppbådkungörelse, uppsatta 20.2.2018-25.10.2018

31.01.2018

Vanda stad lediganslår och stipender

Nyheter

Twitter