Understöd

Lapset pomppivat kesätapahtumassa - kuvituskuva

Staden delar ut understöd för att stöda sådana evenemang och verksamhetsformer som gör Vanda till en bättre plats att bo och leva på. Vissa understöd har bestämda ansökningstider medan andra kan ansökas året om.

I februari kan man ansöka om verksamhetsunderstöd för idrottsföreningar, idrotts- och motionsverksamhet för specialgrupper och hyresstöd för organisering av idrott och motion, verksamhetsunderstöd för främjande av välfärd och hälsa och för organisationer som bedriver samhällsnyttig verksamhet samt konstnärsstipendier. Understöd för kultur- och ungdomsverksamhet kan ansökas ännu i mars. Verksamhetsunderstöden för grundläggande konstundervisning och konstfostran samt pensionärsorganisationer och ungdomsorganisationer kan ansökas i mars. Kulturinstitutioner kan ansöka om verksamhetsunderstöd för nästa år i oktober.

Vanda stad lediganslår understöd och stipendier 2018

Alla ansökningarna om understöd och stipendier lämnas in till Vandainfo eller till Vanda stads registratur, adress: Stationsvägen 7, 01300 Vanda.

Principerna för beviljande av undertöd

Vid ansökan och beviljande av understöd efterföljs de allmänna principerna för beviljande av understöd samt understödsspecifika principer och anvisningar.

Allmänna principer för beviljande av understöd och stipendier Träder i kraft 1.1.2018

Ansöknings- och redovisningsblanketter

Nyheter

Twitter