Anmälan till förskola för läsår 2018-19 sker 8.1-26.1.2018

Anmälan till förskoleundervisning sker via det elektroniska systemet Wilma. Bildningsverket skickar koder till systemet till vårdnadshavarna för blivande förskolebarn.

Ifall vårdnadshavarna inte kan anmäla barnet till förskolan via Wilma kan de anmäla barnet genom att fylla i en pappersblankett, som kan laddas ner och skrivas ut här. Anmälningsblanketten returneras till den förskola man i första hand söker till på skolanmälningsdagen 25.1.2018 kl. 8-9 och 16-18 eller till daghemmet.

Anmälan efter ansökningstiden kan också göras på en pappersblankett.

Om familjen flyttar mitt under året till Vanda lönar det sig att skriva i fältet för tilläggsuppgifter "flyttning till Vanda". Anmälningsblanketten returneras till de svenskspråkiga daghemmen, skolorna eller bildningsverket, Stationsvägen 6 A, 01300 Vanda.

Nyheter

Twitter