Grundläggande utbildnings e-tjänster

Anmälan till skolan

Vårdnadshavarna anmäler sina barn till grundskolans första klass antingen elektroniskt via programmet Wilma eller personligen på de svenskspråkiga lågstadieskolorna.

Anmälningsblankett för utskrift

Anmälan till grundläggande utbildning

Undervisning i religion eller livsåskådningskunskap

Nyheter

Twitter