Svenska kommittén

Svenska kommitten i Vanda

Svenska kommittén övervakar stadens verksamhet och tjänster och främjar de svenskspråkiga kommuninvånarnas välmående. Kommittén kan ta ställning till ärenden som gäller den svenskspråkiga befolkningen i Vanda. Svenska kommittén verkar i växelverkan med invånare, sammanslutningar samt stadens tjänstemän och beslutsfattare. Kommittén strävar också efter att främja invånarnas möjligheter att delta i bl.a. planeringen av stadens tjänster.

Mötestiderna för hösten 2018 är följande:
tisdag 18.9.2018 kl. 17.00
onsdag 14.11.2018 kl. 17.00

Platsen meddelas i samband med möteskallelsen.

Sammansättning

Svenska kommitténs sammansättning för 2017-2019

MedlemSuppleant
Patrik Karlsson (ordförande Guy Baarman
Hans Markelin (vice ordförande) Stig Kumlin
Antti Lahtinen Peter Mansner
Elina Halme Klaus Kojo
Gea Mansner Maria Ingström
Max Mannola Tom Häggblom
Mona Lanaeus Susanna Siimelä
Ros-Britt Kangas Maija Vanhanen
Tiina Nurmi-Kokko Mae Cedercreutz-Pesonen
Tony Viksten Ulf Forsman
Tor-Erik Westerlund Pirkko Kotila

Nyheter

Twitter