Sysselsättningstjänster för arbetsgivare

Kuvituskuva

Vi erbjuder sysselsättningsstöd värt pengar och fungerar som en bro mellan arbetsgivare och arbetssökande.

Företagsnavigatorn

Företagsnavigatorn (Yritysohjaamo) erbjuder arbetsgivarna information om hurudana understöd och bidrag det finns för att sysselsätta arbetslösa (bl.a. arbetsprövning, praktik, läroavtalsutbildning eller lönesubventionerad anställning). Arbetsgivaren kan lämna information om sysselsättningsmöjligheter och arbetsplatser som vi sedan förmedlar vidare. Vi hjälper med att hitta arbetssökanden som motsvarar arbetsgivarens behov. Vi hjälper också till att planera och ordna rekryteringstillfällen, -utbildningar och gruppcoachningar.

Kontaktuppgifter Anette Hagström, koordinator, tfn 043 824 9979

Valtti – extra sysselsättningsstöd för företag

Vanda stad beviljar företag extra sysselsättningsstöd till ett belopp av 500 euro i månaden. Valttistödet förbättrar företagens förutsättningar för att anställa långtidsarbetslösa Vandabor. Valttistöd kan de företag få som sysselsätter en sådan i Vanda bosatt arbetslös som arbetskraftsbyrån har beviljat statens lönestöd som används för att anställa arbetslösa. Valttistödet utbetalas retroaktivt utifrån månatliga redovisningar. Det är lätt att ansöka om stödet, kontakta oss så hjälper vi att komma i gång.

Närmare information: Anette Hagström, koordinator, tfn 043 824 9979

Ansökningar och redovisning inlämnas till: Vanda stad, registraturen, sysselsättningsservicen, Stationsvägen 7, 01300 Vanda.

Extra sysselsättningsstöd för organisationer

Syftet med organisationernas sysselsättningsstöd är att förbättra organisationernas förutsättningar för att anställa långtidsarbetslösa Vandabor. Vanda stad beviljar organisationer understöd för att täcka lönekostnaderna för den anställda med 300 euro i månaden om följande villkor fylls.

Understöd kan de organisationer få som sysselsätter en i Vanda bosatt arbetslös som TE-byrån har beviljat lönestöd som används för att anställa arbetslösa via statens sysselsättningsmedel. Den totala summan av lönestödet och Vanda stads sysselsättningsstöd får inte överskrida helhetskostnaderna som anställningen av en sysselsatt medför. Ifall den totala summan för stöden överskrider helhetslönekostnaderna, beviljas inte Vanda stads sysselsättningsstöd överhuvudtaget. Ansökan om stadens sysselsättningsstöd ska lämnas in till staden inom 30 dagar efter TE-byråns understödsbeslut, så att stadens understöd kan beviljas från och med början av den månad statens stöd utbetalas. Understödet beviljas av direktören för sysselsättningsservicen i Vanda stad.

Sommarjobbssedel för ungdomar

Vanda stad understöder sysselsättning för ungdomar under sommaren genom sommarjobbssedeln. Sommarjobbssedlarna kan ansökas fr.o.m. februari och ansökningstiden går ut i slutet av juni. Det finns en begränsad mängd sommarjobbssedlar och de beviljas i den ordning som ansökningarna har kommit in.

Ansökningsblanketter finns på stadens webbsidor (på finska) och på Vandainfo i Myrbacka och Navigatorn (Ohjaamo) i Dickursby. En arbetsgivare beviljas högst fem sedlar för att sysselsätta fem ungdomar. Understödets villkor är en redovisning av arbetsgivaren efter att arbetsförhållandet tagit slut.

Sommarjobbssedlarna år 2017 är värda 300 euro. En sedel kan ansökas av en arbetsgivare som anställer en ungdom från Vanda född mellan 1998–2001 för tiden 1.5–30.9.2017 med en minimi bruttolön på minst 450 euro för 10 arbetsdagar minst. Arbetsgivaren kan inte vara ett privat hushåll, en familj eller en privat person.

Nyheter

Twitter