Dags att söka sommarjobb hos Vanda stad

Du kan söka sommarjobb före 29 februari. Arbetsplatser erbjuds till ungdomar som studerar till något yrke, gymnasieelever och skolelever som fyllt 15 år. Arbetsförhållandet för skolelever och gymnasister varar i en månads tid. För yrkesstuderande varar sommarjobbet en till tre månader. I år erbjuder staden sommarjobb till nästan 400 ungdomar.

Bekanta dig med platserna på webbsidan lediga sommarjobb eller mol.fi.

Tiistai 2.2.2016
Dickursby bibliotek på vintern

Kom med i nordisk läsecirkel

Den Nordiska läsecirkeln träffas i Dickursby bibliotek 15.2. kl. 18.00 och diskuterar den norska författaren Knut Hamsun.

Perjantai 5.2.2016
Länk till Vandanytt

Vanda Nytt 1/2016

Tidningen innehåller artiklar om hälsovården på svenska, musikklasserna, byggplanerna kring Dickursby kyrka samt aktuella evenemang.

Perjantai 12.2.2016

Förmånlig vintermotion för barn

Idrottspräglade sportlovsläger för barn i åk 1–4 i Dickursby simhall och Myrbacka idrottshus vecka 8.

Tiistai 2.2.2016

Familjekul får fart på barnen

Avgiftsfri motionsglädje för barn under skolåldern och deras familjer i Myrbacka och Korso fr.o.m. 30.1.

Perjantai 29.1.2016
En man läser ett broschyr

Vandaguiden har uppdaterats

I Vandaguiden hittar du kontaktuppgifter till politiker, stadens tjänstemän samt föreningar med verksamhet på svenska.

Maanantai 25.1.2016