Sommar, sol och ledighet - underbart! Här hittar du tips om roligt program för sköna sommardagar.

Maanantai 18.6.2018

Hurudant tycker vandabor Vanda är? Vilka är viktiga och minnesrika platser för dig? Svara på enkäten och delta i Vandas kulturmiljöprogram.

Maanantai 18.6.2018

Fler än 2000 unga fick studieplats i Vanda

Resultaten för vårens gemensamma ansökan har kommit. Namnen på de invalda finns på läroanstalternas hemsidor.

Maanantai 18.6.2018

Skogsminnen från Vanda

Som en del av närskogarnas år vill Vanda stadsmuseum och miljöcentral höra hurudana minnen som har att göra med skogarna i Vanda. Vad har närskogen betytt för dig?

Maanantai 18.6.2018

Det är nu tillåtet att göra upp öppen eld i Nyland med iakttagande av normal försiktighet och varsamhet. Det går alltså bra att tända en brasa under helgen, glad midsommar!

Keskiviikko 20.6.2018

En parkeringshall för cyklar har öppnats

Hallen vid Dickursby station har plats för omkring 160 cyklar. Cykeln kan låsas fast i ställningen vid ramen med eget lås.

Maanantai 18.6.2018

Nyheter

evenemaX - VandaRSS